Nạp tiền điện thoại

Nạp Viettel trả trước có được hưởng KM từ nhà mạng

- Tỷ lệ % mệnh giá: 20k 99%, 50k 96%, 100k 92%, 200k 40%

- Sau 5p không thành công sẽ tự động hủy đơn. Lý do hủy đơn do quá tải hoặc sdt không đủ điều kiện, Quý Khách có thể úp lại theo mệnh giá khác, loại khác hoặc thời điểm khác.

- SĐT viết liền không cách, 1 số điện thoại muốn nạp nhiều lần vui lòng chờ lần nạp trước có kết quả mới úp tiếp

Viettel trả trước Chiết khấu
20,000 đ 0%
50,000 đ 0%
100,000 đ 0%
200,000 đ 0%
500,000 đ 0%